Contact

SITE urban development

Gedempt Hamerkanaal 91
1021 KP Amsterdam
T +31 20 6231 459 E info@site-ud.nl


Hoogezand Sappemeer

2014

Toekomst van het Hart van Hoogezand Sappemeer

De Gemeente Hoogezand Sappemeer heeft de afgelopen jaren samen met investeerders en ondernemers het (winkel)centrum van een vernieuwingsslag voorzien. In het hart van Hoogzand Sappemeer, in het verlengde van het centrum, liggen een aantal ontwikkelopgaven en –locaties. Voor deze locaties wordt gezocht naar functies die complementair zijn op de reeds gevestigde detailhandel in het centrum, woonfuncties rondom het centrum en de mogelijke komst van een medisch centrum voor Hoogezand Sappemeer en omgeving.

Van marktconsultatie naar coalition of the willing

SITE is gevraagd om de gemeente te helpen bij het consulteren van een gemêleerde groep stakeholders, marktpartijen, maatschappelijk speelveld, investeerders en ondernemers, van lokale en regionale bodem. Door gesprekken te voeren met een aantal van deze partijen heeft SITE een beeld kunnen vormen van het investeringsklimaat en de kansen voor Hoogezand Sappemeer. In een volle dag workshop op locatie zijn de geconsulteerde partijen en het team van de gemeente gezamenlijk aan de slag gegaan met visievorming op de ontwikkelopgaven, ieder vanuit eigen ambities en visie. Zij hebben hun droom van Hoogezand Sappemeer gedeeld en zijn op safari gegaan in de verschillende deelgebieden. Een aantal partijen hebben hun krachten gebundeld en zichzelf als coalition of the willing gebombardeerd om gezamenlijk een propositie voor de toekomst van de ontwikkellocaties te kunnen doen.

Locatie
Hoogezand Sappemeer
Partners
Gemeente Hoogezand Sappemeer
Realisatie
2014

Volgend project

Stadshart Den Helder