Contact

SITE urban development

Gedempt Hamerkanaal 91
1021 KP Amsterdam
T +31 20 6231 459 E info@site-ud.nl


Entree Kampen Zuid

2016

Conceptontwikkeling

Aan de zuidzijde van Kampen, langs het Reevediep (de nieuwe waterverbinding tussen IJssel en Veluwerandmeren) en de N50, is een zone beschikbaar voor bedrijvigheid en recreatieve voorzieningen. In het verleden werd deze locatie beschouwd als snelweglocatie voor extensieve bedrijvigheid (“N50-locatie”), maar deze typering en marktbenadering deed onvoldoende recht aan de kwaliteit van de landschappelijke context. Op basis van de landschappelijke context heeft SITE samen met de gemeente Kampen een aantal nieuwe thema’s benoemd welke nog ontwikkeld moeten worden tot een haalbaar concept. SITE urban development is door de gemeente Kampen gevraagd voor de verdere conceptontwikkeling en het ontwikkelpad.

Marktverkenning

Onderdeel van het proces is een marktverkenning waarbij de kansen en mogelijkheden worden besproken met marktpartijen aangaan (investeerders, ontwikkelaars, exploitanten, partnerorganisaties etc.). De marktverkenning spitst zich toe op een drietal plekken die veel mogelijkheden scheppen voor de hotel/congresmarkt en of realisatie van een onderscheidend werk/bedrijfsmilieu. De plekken kunnen los van elkaar ontwikkeld worden maar hangen idealiter programmatisch samen. Voor de marktverkenning heeft SITE een brochure opgesteld die een overzicht geeft van de context en de drie plekken inclusief de kansen en beperkingen.

Locatie
Kampen
Partners
Gemeente Kampen
Realisatie
2016

Volgend project

WFC gebiedsconcept