Contact

SITE urban development

Gedempt Hamerkanaal 91
1021 KP Amsterdam
T +31 20 6231 459 E info@site-ud.nl


Emmen centrum

2013

Centrum op de schop

Emmen’s centrum ondergaat hevige veranderingen. Deze veranderingen zijn met name aangespoord door de verplaatsing van de dierentuin (Dierenpark Emmen) van haar historische locatie naar het Westen van de stad. De nieuwe locatie van de dierentuin wordt met de stad verbonden middels een nieuw plein. Wegens deze ruimtelijke ontwikkelingen en tevens de demografische en economische perspectieven van de stad was er behoefte aan een ontwikkelstategie voor de centrumvernieuwing van Emmen.

Winkelstructuur

SITE is gevraagd om een strategisch raamwerk voor het centrum te maken welke de verschillende plekken in het centrum duidt. Dit raamwerk dient voor evaluatie en voor sturing op strategische beslissingen en bestaat uit strategische kaarten met organiserende principes. De historische essenties van Emmen blijven hierin overeind en worden versterkt.

Winkelen is het belangrijkste element van het centrum. Er zijn verschillende scenario’s ontwikkeld variërend van pessimistische ontwikkelingen tot optimistische ontwikkelingen van het winkelbestand. In alle gevallen blijkt een ruggengraad van de winkelstructuur van belang die naar gelang de marktomstandigheden kan uitbreiden maar in het geval van geen marktontwikkeling voldoende kwaliteit biedt. De omliggende gebieden zijn geherpositioneerd naar gelang hun aard en om de winkelstructuur te versterken.

Locatie
Emmen
Partners
Gemeente Emmen
Realisatie
maart - juni 2013

Volgend project

VDMA terrein