Contact

SITE urban development

Gedempt Hamerkanaal 91
1021 KP Amsterdam
T +31 20 6231 459 E info@site-ud.nl


Ackerswoude

2012

Essentiekaarten, rekenen en tekenen

Deze principes zijn in een continu proces van rekenen en tekenen, in overleg met de beoogde ontwikkelaars, verder verdiept. De essentiekaart is door de Raad vastgesteld als onderlegger voor het aangepaste bestemmingsplan en spreekt zich uit over de hoofdstructuur. De essentiekaart als middel biedt veel vrijheid om deelgebieden nader in te vullen, afhankelijk van de fasering en de precieze vraag uit de markt van dat moment. Beeldkwaliteitsregels zijn vastgelegd in zogenaamde organiserende principes. Op basis van deze uitgangspunten is door SITE een verkavelingsstudie uitgevoerd om per ontwikkelvlek de grondexploitatie verder te verfijnen en te komen tot eerste bouwenveloppen voor potentiële kopers. De ontwikkelstrategie biedt ruimte om op verschillende plekken te starten met verschillende woonproducten, waardoor meer tempo kan worden gemaakt in de afzet. Inmiddels reageert de markt bijzonder positief op het nieuwe planconcept en is de verkoop van de eerste kavels in volle gang. SITE vervult nu de rol van supervisor.

De gemeente aan zet

Ackerswoude is één van de uitbreidingswijken van de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Het betreft een geplande ontwikkeling van ca. 1.300 woningen. In 2011 heeft de gemeente de publiek private samenwerking met twee ontwikkelaars ontbonden en het risico van de grondexploitatie en de regie naar zich toegetrokken. De woningmarkt in de regio wijkt inmiddels sterk af van de situatie ten tijde van de oorspronkelijke planontwikkeling. SITE is daarom door de gemeente gevraagd in een compact proces een nieuw planconcept te ontwikkelen: een duurzaam strategisch raamwerk voor ruimte, programma en grondexploitatie, dat concurrerend en onderscheidend is in de regionale markt.

 

Onderscheidende woonmilieus

In samenwerking met het gemeentelijk team heeft SITE de strategie en het ruimtelijk concept gemaakt. Daarbij is in het gebied een onderscheid gemaakt in twee woonmilieus waarbij maximaal aangesloten wordt op de potentie van de plek. Gericht op de historische dorpskern en aansluitend op bestaande bebouwing wordt een dorps woonmilieu gerealiseerd, terwijl de rest van het plangebied een meer landelijk karakter krijgt met maximale vrijheid voor de koper. Dit nieuwe concept is vastgelegd in een zogenaamde essentiekaart met bijhorende organiserende principes en beeldkwaliteitsregels.

Locatie
Pijnacker
Partners
Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Realisatie
Februari 2012 – juni 2013
Het resultaat
  • Door gemeenteraad vastgestelde essentiekaart
  • Stand van zaken:
    • Realisatie-overeenkomst met twee ontwikkelaars voor 80 tot 90 woningen in dorps milieu
    • 8 kavels verkocht, 8 onder optie, plus 9 geinteresseerden voor landelijk milieu

Volgend project

Amstel-3 kantorenleegstand