Contact

SITE urban development

Gedempt Hamerkanaal 91
1021 KP Amsterdam
T +31 20 6231 459 E info@site-ud.nl


De bierparallel – Op zoek naar brouwende winkelgebieden

29 August 2017
Gebiedsontwikkeling

Oedsen Boersma, SITE urban development Juli 2017

Er is een interessant parallel te trekken tussen de biermarkt en het winkelvastgoed. Of beter gezegd, we zouden veel kunnen opsteken van het florerende ondernemerschap in het bierschap. In navolging van wijn, koffie en chocola is ook bier de weg van productdifferentiatie, specialisatie en lokalisering ingeslagen. En dit legt de sector bepaald geen windeieren.

De opmars van klein bier
Het is opvallend dat het niet de grote ‘bier-anchors’ waren die vroegtijdig inzagen dat er grote behoefte bestaat aan ambachtelijk en lokaal geproduceerde (speciaal)bieren. De groei van de biermarkt is vooral veroorzaakt door ondernemerschap van nieuwe kleine brouwerijen en allerhande eenmanszaken. Waren er in 2007 nog 90 bierbrouwerijen in Nederland, in 2017 staat de teller al op 370 (CBS).

  

(bron: CBS)                                                                (bron: Bierconsumptiecijfers 2016)

Waar brouwt het?
De afgelopen jaren hebben veel nieuwe biermerken het licht gezien, waarvan sommige een sterke positie hebben ingenomen op de Nederlandse bierkaart. Deze lokale helden weten niet alleen het schap te veroveren, ze weten ook veelvuldig een (vastgoed)locatie tot hotspot om te toveren. We kunnen gerust stellen dat het Haarlemse Raaks-project een Jopen-project is geworden, we zien dat Maximus een echte pleisterplaats binnen Leidsche Rijn is geworden en velen van u weten ook vast de weg te vinden naar Oersoep, Oedipus of de Kaapse Brouwers. Stuk voor stuk gelegen op locaties en in gebieden waar het brouwt. Waar de Nederlandse hoofdwinkelstraten hun knopen tellen met zo’n 20-25% minder passanten over de afgelopen 12 jaar – uitzonderingen daargelaten – is er van alles te beleven aan de Waalkade (Oersoep), het Hamerstraatgebied in Amsterdam-Noord (Oedipus) of bij de Fenix Food Factory op Katendrecht (Kaapse Brouwers).

Enkele jaren geleden, voordat we de grote golf van retailfaillissementen over ons heen kregen, was er veel oproer over uniforme winkelgebieden. Overal dezelfde ketens, wat maakt het nog uit waar je gaat winkelen. Een meer dan terechte klacht, maar je hoort er nu vrij weinig meer over. Is de consument onverschillig geworden, heeft online de pijn verzacht of is er sprake van een opmars van locaties “off the beaten track”?

Kijkend naar de verhouding filiaalbedrijf-zelfstandigen in grote winkelgebieden, dan is de situatie er de afgelopen jaren zeker “voorspelbaarder” op geworden. De internationalisering en schaalvergroting zijn duidelijk winnende krachten in onze A1-straten, resulterend in ca 30% minder vloeroppervlak voor zelfstandige winkeliers. Velen binnen de winkelvastgoedsector pleiten voor meer ondernemerschap, diversiteit en het
koesteren van zelfstandigen. Maar veel effect lijken
deze oproepen niet te sorteren. Althans, niet op de
 hoofdwinkellocaties.

De bierparallel
Waar de biermarkt profiteert van het nieuwe ondernemerschap – en grote brouwerijen door overnames en strategiewijzigingen de IPA’s en speciaalbieren als volwaardig zijn gaan zien – is het blikveld van de winkelvastgoedsector nog sterk gericht op het pils voor de massa. In de mantra’s van compacte binnensteden, goede bereikbaarheid en betere samenwerking richten we ons vooral op de hoofdwinkelgebieden. In hoeverre schatten we de dynamiek van de “vastgoed underground” op waarde? De populariteit van waterfronts, campuslocaties, nieuwe woon-werkdistricten, stadsparken,
evenementlocaties, landwinkels … persoonlijk zult u ze vast kennen, maar ze staan niet op onze winkelgebiedenkaart en er worden geen passanten geteld. Ik pleit voor meer aandacht en waardering voor deze nieuwe stedelijke en ondernemende bestemmingen. Ze passen niet in onze winkelgebiedsclassificaties, tarten de wetten van de retail en stellen ons voor allerhande beleids- en handhavingsissues. Maar ligt hier niet juist het speciaalbier dat onze sector zo hard heeft?

Op 23 november 2017 organiseert NRW een congres over de BETEKENIS VAN WINKELGEBIEDEN. We doen dit aan de hand van de ontwikkelingen in de segmenten: bier, brood en bloemen. En trekken hierbij de parallellen naar het winkelvastgoed. Noteer alvast de datum!

Terug naar overzicht

Recent project

Voorbij de Winkelstraat