Contact

SITE urban development

Gedempt Hamerkanaal 91
1021 KP Amsterdam
T +31 20 6231 459 E info@site-ud.nl


Aan de slag in Rijnsweerd, Utrecht

05 April 2017
Gebiedsontwikkeling

Op 29 maart jl. vond de eerste inspiratiesessie plaats voor de gebiedsvisie van het kantorengebied Rijnsweerd. SITE werkt samen met CULD (Complex Urban Landscape Design) in opdracht van de gemeente Utrecht en Stichting Kantorenpark Rijnsweerd (hierin zijn de eigenaren en huurders verenigd) aan een nieuw perspectief.

Het gebied, liggend tussen de stad en het Utrecht Science Park, heeft op papier enorme kansen wanneer het om nieuwe economie en mogelijkheden tot verstedelijking gaat. Hiernaast bieden de overblijfselen van de Utrechtse Waterlinie en het park Bloeyendael ook kansen vanuit cultuurhistorie, groenbeleving en ecologie.

Om tot een nieuw perspectief te komen zijn er drie ambitieniveaus geschetst:

1. werken vanuit de status quo,

2. ingrepen doen in de openbare ruimte en de infrastructuur,

3. flink doorgroeien naar een gemengd woon-werk gebied.

Deze ambities hebben we op een inspiratieavond op 29 maart met een breed publiek besproken. Onder andere omwonenden, huurders, parkbeheerders maar ook mensen van de provincie, de universiteit etc. hebben meegedacht over de (on-)mogelijkheden. Onze dank, wij zijn weer verder opgeladen en zullen jullie op de hoogte houden van de vooruitgang!

 

Terug naar overzicht

Recent project

Voorbij de Winkelstraat